List of Selected candidates for the workshop

Sl.No Reference No. Name
1 2 Arjun H R
2 5 Sushanth G
3 6 S R Biradar
4 8 Rajashekarappa
5 9 Dayananda P
6 10 Chethan M R
7 12 Vishaldatt V Kohir
8 13 Sabu George
9 15 Karthik V
10 16 Yogeesha H C
11 17 Sudhanva M Desai
12 18 Anand V R
13 21 T C Manjunath
14 24 Kishor Kumar Aroor
15 26 Siddharth Joshi
16 27 Aravindrao M Yadwad
17 28 K L Sudha
18 29 Damodarams
19 31 Manjunatha S
20 33 Mamatha R
21 38 Gururaja Sharma T
22 40 Pradip Gunaki
23 42 Anil Melwyn Rego
24 43 Rajashekar Patil
25 44 Bharath V G
26 50 Radhika K R
27 51 Padmapriya R Katagal
28 52 Swamy D R
29 54 R Anguraja
30 56 Suneesh S S
31 57 Harshavardhana Doddamani
32 58 Vidyadevi G Biradar
33 59 Ramachandra A C
34 60 Rajkumar
35 61 Shashirekha H
36 63 Kumar
37 64 Supriya Kulkarni
38 65 Shridhar Malladi
39 66 Vikhyat Katti
40 67 Bharati Harsoor
41 69 Rakesh Kumar Godi
42 70 Ashok Patil
43 71 P Ramesh Naidu
44 73 Nagesh Salimath
45 74 Antriksh R K
46 75 Sudhir Raghunath Jog
47 76 Jyothi K
48 77 Gnanasekar N
49 79 Ushadevi M B
50 83 Vipul Kondekar
51 85 Ranjitha K